Rob Smith Photography | Arsen Shomakhov Band – White Rock Blues Society

IMG_4068IMG_4069IMG_4070IMG_4072IMG_4073IMG_4077IMG_4078IMG_4081IMG_4082IMG_4083IMG_4084IMG_4085IMG_4086IMG_4090IMG_4092IMG_4093IMG_4094IMG_4095IMG_4096IMG_4097